Copyright © 2DStudio 2023. All rights reserved
Биоком
БИОКОМ е утвърден лидер в предлагането на съвременни и иновативни решения за безопасност и хигиена на суровини, продукти и повърхности за цялата хранителна промишленост. Създадохме изцяло нова визуална фирмена идентичност.
Биоком
БИОКОМ е утвърден лидер в предлагането на съвременни и иновативни решения за безопасност и хигиена на суровини, продукти и повърхности за цялата хранителна промишленост. Създадохме изцяло нова визуална фирмена идентичност.
визуална идентичност
каталози
лого
ребранд
стандарти на бранда