Copyright © 2DStudio 2019. All rights reserved
Биоком
БИОКОМ е утвърден лидер в предлагането на съвременни и иновативни решения за безопасност и хигиена на суровини, продукти и повърхности за цялата хранителна промишленост.
Биоком
БИОКОМ е утвърден лидер в предлагането на съвременни и иновативни решения за безопасност и хигиена на суровини, продукти и повърхности за цялата хранителна промишленост.
визуална идентичност
каталози
лого
ребранд
стандарти на бранда
храни